Jak přistupujeme k vašim dětem

Jak probíhá den v naší školce?

Ráno se potkáme v jedné třídě

Každé ráno se děti schází společně v jedné třídě, následně se rozdělí na Housenky a Motýlky. Ostatní mají volnou řízenou činnost nebo další kroužky podle plánu.

školka basic praha 9

Svačina a činnost podle tématu týdne

V 8:50 odchází děti na svačinu, po svačině děti mají řízenou činnost dle týdenního tématu. Témata připravujeme zvlášť pro nejmenší děti (Housenky), starší (Motýlky) a předškoláky (Sovičky).

Každé pondělí děti v kroužku seznámíme s tématem a během týdne celé téma probereme – tvoříme různé výrobky, zpíváme, hrajeme hry a podobně.

Procházka do parku

Po řízené činnosti chodíme ven v čase 9:30–11:30. Předškoláci a větší děti chodí na procházky, do parku Přátelství, na okolní hřiště.

Menší děti se během září adaptují, neboť jsou ve školce krátce, pobyt venku tedy tráví na školní zahradě. Od října už zpravidla chodí na procházky také.

Oběd a odpočinek

Po vycházce následuje v 11:30 oběd. Po obědě děti odchází na pohádku si odpočinout. Během odpočívání chodí předškolní děti pracovat s paní učitelkou ze základní školy do třídy. Předškoláci pracují intenzivně
5× týdně na 30 min.

 • Zdravě motivujeme
  Děti postupně seznamujeme s pravidly a učíme, jak fungovat jako součást týmu. Pokroky umíme ocenit.
 • Učitelé jsou průvodci
  Nepovyšují se nad děti ani rodiče a tím si u dětí získávají velkou důvěru.
 • Bez stresu a slziček
  Máme zvykací program, díky kterému se dítě snadno přizpůsobí nové změně.
 • Každému na míru
  Respektujeme rozhodnutí dětí a do ničeho nenutíme.

Co děláme jinak aneb Jak učíme v naší školce

Jsme na jedné lodi – děti, rodiče a personál školky

Jsme školka rodinného typu, rodiče se mezi sebou dobře znají. Učitelé jednotlivým dětem velmi dobře rozumí, díky opravdovému zájmu je poznají velmi brzy a dokážou s rodiči zkoordinovat vše, co je potřeba, aby výchova doma i ve školce byla v harmonii a vzájemně se podporovala. I díky tomu jsou nemoci dětí spíše výjimkou nežli „normální věcí“.

Živé dítě rovná se zdravé a schopné dítě

Používáme specializovanou studijní a výchovnou metodu. Je to výchova bez zákazu, znehodnocování, křiku a trestu. Dítě zvládáme trpělivou a přátelskou komunikací, ke které je zároveň záměrně vedeme.

Podtrhujeme to, v čem je dítě dobré

Nesoustředíme se na chyby. Dítě je pro nás partner, jsme mu k dispozici při zvládání problémů.

Děti mají pravidla, která je učíme respektovat a dbáme na to, aby znaly účel těchto pravidel

Velký důraz klademe na kvalitní a správnou komunikaci a souhlas dítěte. Pomocí pochval, oceňování a potvrzování sebemenšího úspěchu ho vedeme k cíli.

S rodiči jsme neustále v kontaktu

 • Pravidelně informujeme
  Schůzky s rodiči probíhají pravidelně dle potřeby, každý den u dveří informujeme rodiče o tom, jaký den mělo jeho dítě. Pokud potřebuje rodič řešit něco osobně, jsme otevření a věci řešíme ihned, i telefonicky.
 • Třídní schůzky a pravidelné akce
  Společné třídní schůzky probíhají na začátku září. Dvakrát do roka pořádáme tvořivou dílnu s rodiči, kde se společně potkáme, sblížíme, vidíme jak rodič funguje a pracuje se svým dítětem. Je to skvělá příležitost, jak navázat vzájemné vztahy mezi dítětem, rodičem a učitelem.
 • Adaptace s rodičem ve školce
  Během adaptace může být rodič s dítětem ve školce po celou dobu. Většinou rodič i učitel vycítí a domluví se, že se může matka postupně vzdalovat od dítěte. Nejdříve jen do šatny a pokud je s námi dítě v pořádku, tak se jde maminka na chvíli projít. Postupně prodlužujeme dobu až do chvíle, kdy je dítě s námi úplně spokojené a bez slziček.

Potkejme se osobně!

Přijďte poznat naši školku! Rádi vám ukážeme prostory a zodpovíme vaše dotazy. Setká se s vámi manažerka pro MŠ a ŠD Eva Balandová.

Eva Balandová

Manažerka pro MŠ a ŠD
Práce v Basicu je pro mne velkým přínosem, díky naší metodě a rodinné atmosféře. Je pro radost vidět naše děti i rodiče spokojené a šťastné. Od mládí jsem si přála být učitelkou a už tehdy věděla, že jednou chci pracovat s dětmi. Na dětech obdivuji jejich touhu po poznání, energii, zvídavost a jaké pokroky každým dnem dělají. Svůj volný čas ráda trávím se svou rodinou, sportem a zábavou.

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů