Soukromá základní škola Basic

Prosek, Praha 9

Co děláme jinak

 • Zachováváme radost z učení
  Naše studijní metoda je navržena pro každého samostatně tak, aby mu vyhovovala co nejlépe. Všem se snažíme pomoci najít jejich účel vzdělávání.
 • Naučíme děti, jak se samostatně učit a vyhledávat si informace
  Naši učitelé umí včas rozpoznat, kdy dítě něčemu nerozumí, necítí se dobře anebo ztrácí zájem o školu. Děti učíme, jak tento problém rozpoznat sám na sobě a řešit ho.
 • Učíme děti slušnému chování
  Řídíme se pravidlem „Nedělej nikomu nic, co nechceš, aby někdo jiný dělal tobě.”

V 1. třídě máme pár posledních míst

Sjednejte si s námi schůzku, na které se dozvíte, v čem je naše škola jiná, na co se můžete těšit a co u nás naopak zažívat nebudete. Těšíme se na vás!

Jak učíme

Individuálně s pevnými základy

Každý žák postupuje svým tempem. Společným cílem je dobře pochopit učivo a používat informace v praxi.

Učíme se chytře

Žáci samostatně prohlubují získané vědomosti. Učíme rozpoznat a překonat překážky. Používáme slovníky, knihy a internet.

Jsme upřímní a spolupracujeme

Žáky učíme rozhodovat sami za sebe, ale i spolupracovat v týmu. Každý nese zodpovědnost za své vzdělání.

Kombinace schopností a vědomostí

Součástí jsou projekty a praktické činnosti. Více než na čase nám záleží na schopnosti využívat získané znalosti v životě.

Rodiče a děti doporučují školu Basic

Dceru mám zde ve školce a syna ve škole. Kromě toho, že obě děti se do školy těší každý den, ale vnímám, jak jsou vedeni k samostatnosti a zvládají vztahy s ostatními sami za sebe velmi dobře. Navíc starší syn (třetí třída) dělá úkoly bez řečí a sám od sebe, téměř bez naší asistence. Asi nejvíc oceňuji, že se chce učit sám pro sebe - ne pro známky, ne aby potěšil nás nebo paní učitelku. Prostě se chce věci dovědět. Dojíždíme 30 minut, ale stojí to za to. Tuto školu a školku moc doporučuji. Lucie

Učitelé ZŠ Basic 

Ke své seberealizaci potřebuji živou sociální interakci a práci, kde je třeba přemýšlet a vzdělávat se. Po mých prvních učitelských zkušenostech z vysoké školy jsem si uvědomil, že škola tyto mé požadavky naplno splňuje. Považuji za důležité učit děti poznávat svět nejen faktograficky, nýbrž zejména v rámci kontextu událostí, mezipředmětových vztahů a vlastního logického úsudku. Škola Basic mi pro tohle snažení nabídla ideální prostředí.
Ondřej PražákZástupce ředitelky školy, třídní učitel 9. třídy
Práci pedagoga jsem si vybrala především s jasnou představou o tom, jakým způsobem se chci podílet na budoucnosti světa kolem nás. V Basicu učím druhým rokem a je úžasné sledovat, jak jsou děti rok od roku jiné. Nejkrásnější jsou chvíle, kdy cítím, že jsme s dětmi na stejné vlně. Není to pokaždé snadné, ale možná právě proto mě tato práce tolik baví. Vyhovují mi také menší počty dětí ve třídách, jelikož zde můžu uplatnit své vize, a mám svůj prostor pro individuální přístup.
Pavla KulichováUčitelka 4. třídy
Můj zájem se soustředil na výtvarné umění, již od útlého dětství. Velmi brzy jsem věděla, že potřebuji práci, které nebude stereotypní a bez většího účelu. Během mých studií mě šokoval přístup některých učitelů, kteří se zdáli, že nechtějí své žáky vychovávat a vzdělávat, ale spíše mučit. K těmto aspektům přibylo pedagogické vzdělání a osudová náhoda, která mne přivedla na stránky ZŠ Basic. Vše, co jsem si kdy myslela a čeho jsem chtěla docílit, dostalo živou podobu.
Lucie JelínkováUčitelka 5. třídy
Po několika letech strávených v komerčním prostředí jsem se rozhodl, že chci dělat něco smysluplnějšího. A tak jsem se vrátil k tématům mého studia geografie na vysoké škole a spojil je s předáváním znalostí mladé generaci, protože v tom vidím jeden z důležitých způsobů, jak ovlivnit fungování společnosti v budoucnu ve směru vzdělání, respektu k jiným lidem a jejich potřebám, k životnímu prostředí. Pro tento cíl považuji za zásadní chápat procesy kolem nás v souvislostech, kontextu. A to je i mým cílem výuky v ZŠ Basic.
Ondřej FlieglUčitel ZŠ
Jsem BASICU vděčná za všechno, co mi nabízí. Ať už to je vlastní seberealizace nebo vůbec možnost pracovat s dětmi. Jsem ráda, že jim můžu předávat své znalosti a ukázat jim, že i škola může být krásným místem, kam se těší. Je pro mě velmi důležitý vztah mezi studentem a učitelem. Děti by měly vědět, že mohou učitelům důvěřovat a že se na ně mohou spolehnout. Na druhou stranu by učitel měl děti vždy vyslechnout, pokusit se jim porozumět a následně jim pomoci, pokud je to v jeho silách. A přesně tohle v naší škole najde každé dítě.
Lucie KňourkováTřídní učitelka 2. - 3. třídy
Jako učitelce mi jde hlavně o to, podporovat v dětech jejich osobitost a individualitu, podporovat je a pomáhat jim rozvíjet se v tom, co je baví a co je dělá šťastné a budovat si s nimi vztah, který nebude pouze autoritativní záležitostí, ale bude vztahem o vzájemné důvěře a bezpečí. Jsem přesvědčena, že jen tak lze podnítit opravdový zájem o školu a radost z učení i do dalších let.
Karolína LichterováTřídní učitelka 1. třídy
Každý máme svůj úděl. Já jsem si svůj vybral tím, že se pokusím zlepšit svět skrze generaci, která tu bude po mně, a tedy nechá kus mě samého zde. Tento cíl jsem si vytyčil již brzy. Díky své škole a praxi mezi dětmi jsem zjistil, že podmínky nejsou takové, jaké bych chtěl pro svou práci. Proto jsem si vybral Basic. Viděl jsem potenciál, možnosti a hlavně lásku k dětem, kterou jim sám chci dát.
Matěj BradáčTřídní učitel 8. třídy
Po pracovních zkušenostech v různých oborech, kdy to stále nebylo takříkajíc to pravé ořechové, jsem si uvědomila, že mě to táhne k učení. Ostatně měla jsem již jistou zkušenost s výukou dětí z vedení tanečních kurzů a kroužků. Po humanitních studiích jsem tak nastoupila na pedagogickou fakultu. Brzy nato se také objevila příležitost stát se součástí týmu Basic. Basic mne oslovil svým individuálním přístupem k dětem, studijní technologií a potenciálem seberozvoje. V této práci vidím smysl, což shledávám nesmírně naplňujícím. Lví podíl na tom má jistě role, kterou jako učitel zastupuji, role, při níž zrající osobnost vedu na její cestě za poznáním, za rozličnými schopnostmi, dovednostmi a osobními kvalitami, které jí napomáhají k plnohodnotnému uplatnění se v životě.
Soňa KrpálkováTřídní učitelka 6. - 7. třídy
„Každý člověk by si v životě měl najít tři koníčky: Jeden, který ho uživí, druhý, který bude rozvíjet jeho kreativitu a třetí, který ho udrží fit“. Toto inspirativní motto je mým favoritem a v práci s dětmi nacházím kombinaci všech tří aspektů. K práci s dětmi a mladými lidmi jsem tíhla odjakživa. Na střední škole jsem pracovala jako Aupair v českých rodinách, následně vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, zkusila práci v nízkoprahových klubech a část studia strávila jako výměnný student v Holandsku. Jsem součástí bilingvální, multikulturní rodiny a mými největšími zájmy jsou hudba, focení a psychologie. Měla jsem tu čest pracovat s mnoha úžasnými dětmi i jejich rodiči, sžít se s multikulturním myšlením a hlavně pochopit, že naše děti jsou naše současnost i budoucnost. Práce s dětmi je naplňující, kreativní a má obrovský smysl. Jsem ráda a vážím si toho, že mohu být její součástí.
Michalea Eldin
Učení jazyků se věnuji již řadu let v rámci skupinové a individuální výuky, kdy jsem připravovala studenty na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, maturitní zkoušky a mezinárodní certifikace, jako například First Certificate in English. Sdílet se studenty radost z podobných úspěchů, kterých jsme společně dosáhli, je mou největší odměnou. Sama jsem získala osvědčení úrovně angličtiny C1 v irském Corku a absolvovala řadu zahraničních studijních pobytů. Na základní a mateřské škole Basic Praha, kde učím anglický i německý jazyk 4.-9. tříd, mě nejvíce baví komorní počet žáků, díky čemuž se každému mohu individuálně věnovat podle jeho potřeb a možností. Nejlépe si po škole vyčistím hlavu vodními sporty a pěší turistikou.
Zuzana Paštová

Školné

Školné pro školní rok 2020/2021

 • 1. – 3.třída 7 000 Kč / měsíc
  4. – 6. třída 7 500 Kč / měsíc
  7. – 9. třída 8 500 Kč / měsíc

Zápisné ZŠ 2 000 Kč
V případě mladšího sourozence uplatňujeme slevu 30 %.

Stravné

Ceny stravného (školní rok 2020/2021)

Na výběr mají děti 2 varianty obědů. 

 • I. stupeň 65 Kč / oběd
 • II. stupeň 74 Kč / oběd

Jak se přihlásit

Stačí zavolat, napsat e-mail nebo vyplnit kontaktní formulář. Poté si domluvíme si úvodní bezplatnou schůzku a můžete k nám hned nastoupit.

Do školy je možné přestoupit nejen na začátku, ale i během celého školního roku (do naplnění naší kapacity). Rádi vám s přestupem pomůžeme, stačí nás kontaktovat.

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Organizace školního roku  2021/22 v Základní škole Basic Praha

I. pololetí 

Začátek školního roku 1. 9. 2021
Schůzka rodičů s vedením školy 14. 9. 2021
Ředitelské volno 27. 9. 2021
Halloween, spaní ve škole 14. 10. 2021
Podzimní prázdniny 27.–29. 10. 2021
Seminář pro rodiče a veřejnost 6. 11. 2021
Studijní soustředění Velké Pavlovice (8.+9. tř.) 9.–12. 11. 2021
Setkání rodičů, dětí s učiteli v týdnu od 22. 11. 2021
Vánoční jarmark 21. 12. 2021
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Ukončení pololetí 31. 1. 2022
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022

II. pololetí

 • Lyžařský výcvikový kurz (únor, II. stupeň)
  Jarní prázdniny 14.–20. 3. 2022
  Studijní soustředění Velké Pavlovice (8.+9. tř.) březen
  Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
  Seminář pro rodiče a veřejnost 23. 4. 2022
  Zápis do 1. třídy 6. 4. 2022
  Setkání rodičů, dětí s učiteli v týdnu od 18. 4. 2022
  Školy v přírodě květen/červen
  Školní výlety v týdnu od 20. 6. 2022
  Zahradní slavnost 24. 6. 2022
  Sportovní den 28. 6. 2022
  Ukončení školního roku 30. 6. 2022