Klub předškolák

Hravý vzdělávací kroužek pro budoucí žáky 1. ročníku ZŠ

Byli byste rádi, kdyby vaše dítě bylo o krok dopředu?
Přivítali byste, aby první školní den vaše ratolest vcházela do prostředí a za lidmi, které už zná?
Chtěli byste pro vaše dítě individuální přístup a rodinné prostředí?

Pokud jste si odpověděli 3× ano, je Klub předškolák tím pravým pro vás i vaše dítě!

V září do školy s úsměvem

Vaše dítě si vyzkouší prostředí naší školy, pozná přístup paní učitelky. Seznámí se s novými kamarády a nabude základní penzum vědomostí a dovedností pro úspěšný rozjezd zářijové výuky.

Komplexní příprava předškoláků

Formou hravých aktivit u nich rozvineme grafomotoriku a matematickou představivost, ale také sociální dovednosti (spolupráci ve skupině, dodržování pravidel) a pracovní návyky (soustředěnost, uspořádání pracovního prostoru).

Navázání vztahů

Významným přínosem je i vzájemné poznání budoucích spolužáků, paní učitelky a adaptace na školní prostředí.

Pro koho je Klub předškolák určený? 

Klub je určen pro všechny děti, které v září 2023 nastoupí do 1. ročníku základní školy. Největší přínos bude mít pro děti, které nastoupí v naší škole, není to však podmínkou účasti. 

Praktické informace

Termín

Klub předškolák 2023 je aktuálně ve fázi příprav. Přesné termíny a časy budou včas upřesněny.

Cena a platba

Pro rok 2023 bude cena upřesněna.

Co bude předškolák potřebovat s sebou? 

Kromě přezůvek a pohodlného oblečení nemusíte zařizovat nic. Vše potřebné dítě dostane. 

Info pro rodiče

Rodiče mohou pohodlně zaparkovat v areálu naší školy. Během výuky mají možnost na své děti počkat ve vymezených prostorách školy a občerstvit se kávou a čajem.

Chcete naši školu poznat více?

Domluvte si osobní schůzku

Chcete se k nám přijít podívat osobně? Moc rádi vás přivítáme! Setká se s vámi zástupce ředitelky školy Ondřej Pražák. 

Ondřej Pražák

zástupce ředitelky školy

Nejčastější dotazy | Základní škola Basic Praha

Jak u nás probíhá výuka?

Obecně nejsme zaměření pouze na jeden vyučovací styl, věříme, že ve správnou chvíli může být hodnotně použita každá metoda vyučování. Najdete u nás výuku projektovou, skupinovou, individuální, kritické myšlení. Záleží na věku, učivu a dalších okolnostech. Dovolujeme si říct, že velmi blízká a hodně používaná je u nás tzv. intuitivní pedagogika. S dětmi také často chodíme ven mimo školní budovu. Každý měsíc pořádáme nejrůznější exkurze, návštěvu divadel, realizujeme školní lyžařské kurzy, školy v přírodě, atd.

Jakým způsobem žáky hodnotíme?

Žáci jsou hodnoceni dvojím způsobem — známkami (méně významné) a slovním hodnocením (slovní hodnocení je nedílnou součástí vysvědčení a klademe na něj větší důraz). U hodnocení se snažíme dávat smysluplnou zpětnou vazbu. Hodnocení je primárně určeno žákovi, který mu má rozumět.

Jsou u nás zadávány domácí úkoly?

Domácí úkoly obvykle žáci začínají dostávat od třetí třídy. Úkoly však nejsou od toho, aby skrze ně domov suploval práci školy. Jsme toho názoru, že učivo by měl žák primárně zvládnout ve škole. Pakliže žáci ve vyšších ročnících dostávají úkoly, mají sloužit k procvičování učiva, nikoli ke zkoušce vědomostí rodičů.

Jací jsou naši učitelé?

V první řadě jsou dětem partnery, průvodci vzděláváním, vytvářejí přátelské prostředí, ve kterém dětem podávají informace jako sobě rovným. Důležitá je u nás práce s chybou — žáci se nehlásí, pouze když něco ví, nýbrž naprosto bez ostychu zvednou ruku, když něco neví, něčemu nerozumí, učitel jim vždy rád odpoví a pomůže. Žáky spolu nesrovnáváme — víme, že někdo bude látku zvládat na vynikající úrovni, někdo na úrovni nižší. Tak je tomu i v životě.

Umí již vaše dítě číst, psát nebo počítat?

Pokud je vaše dítě napřed navážeme na jeho schopnosti, které prohloubíme nezávisle na úrovni ostatních dětí. To nám umožňuje maximální počet žáků v jedné třídě, který máme stanoven na dvanáct. Rovněž tak má každý žák vlastní učební plán, ve kterém postupuje dle svého tempa. U vysoce talentovaných žáků jsme již v minulosti přikročili i k přeřazení do vyššího ročníku. Nedílnou součástí naší školy je naše studijní technologie. Každý učitel absolvuje kurzy, aby naši studijní technologii zvládl. Ta velmi zjednodušeně umožňuje učitelům rozpoznávat na dětech bariéry — překážky, které jim brání pochopení látky, zdržují je či je od učiva odvádí. Učitelé jsou proškoleni na to, aby efektivně se žáky tyto bariéry překonávaly. Učitelé také absolvují komunikační kurzy, které jim pomáhají zvládat situace skrze dobrou komunikaci.

Proč škola Basic?

Přihlaste své dítě do základní školy, v níž se děti učí svým vlastním tempem, učení je baví a naučenému skutečně rozumí. Do školy, kde jsou děti šťastné.

  • Program je nastaven tak, aby pomohl žákům využívat získané informace v životě. Studenti se neučí rozumět jenom tomu, co studují, ale také se učí využívat logiku a rozum a umí si samostatně vyhledat potřebné doplňující informace.
  • V naší škole najdete žáky, kteří jsou aktivně zapojeni do učení, studují nezávisle a postupují tempem, které jim samotným vyhovuje.
  • Do školy je možné přestoupit nejen na začátku, ale i během celého školního roku (do naplnění naší kapacity). Rádi vám s přestupem pomůžeme, stačí nás kontaktovat.

Kontakt

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Mimoňská 645/2a, 190 00 Praha 9 – Prosek