Přestup do základní školy

Přestup žáka na jinou školu v průběhu roku je jednoduchý proces, i když se to na první pohled nemusí zdát. Abychom vás seznámili s postupem, sepsal pro vás zástupce ředitelky školy Ondřej Pražák odpovědi na nejčastější dotazy.

Přemýšlím o přestupu do školy Basic, co je třeba udělat?

Napište nám, domluvíme si osobní schůzku ve škole.

V první řadě nás kontaktujte a domluvíme si osobní schůzku přímo ve škole. Napište nám přes kontaktní formulář nebo e-mailem na recepci školy recepcepraha@skolabasic.cz.

V e-mailu nezapomeňte uvést Vaše jméno, kontakt a informaci, zda se jedná o dceru či syna a jakou třídu aktuálně navštěvuje. Můžete přidat i jakékoliv další informace, které považujete za důležité nám sdělit. Na základě Vašeho e-mailu se s Vámi spojí zástupce ředitelky školy Ondřej Pražák a domluví si s Vámi osobní schůzku ve škole.

Jak probíhá první schůzka?

Seznámíme vás se školou. Přijďte i s dítětem, kterého se přestup týká.

Je důležité, aby se na první pohovor dostavil zákonný zástupce i s dítětem, kterého se přestup týká. Pohovor se totiž nevede pouze s rodiči, nýbrž i se samotným žákem.

S rodiči komplexně promluvíme o jejich motivaci k přestupu, důvodech atd. Následně vám představíme naši školu – v čem se liší, jak probíhá výuka, co můžete očekávat, jakou máme vizi a řadu dalších věcí. Samozřejmostí je zodpovězení jakýchkoliv vašich dotazů.

Co následuje po první schůzce?

Docházka na zkoušku zdarma.

Pakliže na pohovoru seznáme, že je pro Vás a Vaše dítě naše škola vhodná (a naopak), domluvíme se na nezávazné zkoušce v naší škole. V praxi to znamená, že žák k nám bude docházet na 3 až 5 dnů, během kterých si vyzkouší nové prostředí, zároveň i my se podíváme, jak mu to jde a jak se jeví v kolektivu. Během docházky na zkoušku si vzájemně předáme zpětnou vazbu a na jejím konci se dohodneme, zda přestup uskutečníme, či ne. Pozor, pro přestup není nutný pouze souhlas zák. zástupců a škole, ale i dítěte, protože o něj tu jde především. Docházka na zkoušku je zdarma. 

Vzájemně se dohodneme na přestupu. Co je třeba udělat? 

Vyřízení nutných administrativních věcí. Záležitosti s bývalou školou vyřešíme za vás.

Vyplníte přihlášku do naší školy, na základě níž vytvoříme dva dokumenty – smlouvu a rozhodnutí o přestupu. Rozhodnutí o přestupu se vždy sepisuje k dohodnutému datu. Od chvíle, kdy dokument "rozhodnutí o přestupu" k domluvenému datu podepíšete, stává se právně Vaše dítě žákem naší školy. Veškeré další administrativní záležitosti s bývalou školou vyřešíme za vás. Vy ve staré škole pouze nahlásíte, že Vaše dítě přestupuje, vrátíte případné učebnice/pomůcky, necháte si zaslat vyúčtování za stravné, školní družinu apod. 

Za jak dlouho si dítě v nové škole zvykne, není to pro něj příliš velký šok?

Dítě nastoupí do školy, kterou už zná. Máme vypracovanou metodiku pro hladký přestup.

Ačkoliv je věc individuální, obecně platí, že velmi rychle. Je třeba si uvědomit, že dítě nejde do zcela nového prostředí, nýbrž si ho už vyzkoušelo, poznalo učitele a spolužáky a projevilo souhlas s tím, že do nové školy přestoupit chce. Dalšími výhodami je malý počet žáků ve třídě a rodinné prostředí školy. V neposlední řadě máme vypracovanou vlastní metodiku, jak dítě co nejdříve a nejharmoničtěji do nového prostředí začlenit.

Potkejme se osobně!

Zajímá vás více informací o škole? Chcete se k nám přijít podívat osobně? Moc rádi vás přivítáme! Setká se s vámi zástupce ředitelky školy Ondřej Pražák. 

Ondřej Pražák

zástupce ředitelky školy
Ke své seberealizaci potřebuji živou sociální interakci a práci, kde je třeba přemýšlet a vzdělávat se. Po mých prvních učitelských zkušenostech z vysoké školy jsem si uvědomil, že škola tyto mé požadavky naplno splňuje. Považuji za důležité učit děti poznávat svět nejen faktograficky, nýbrž zejména v rámci kontextu událostí, mezipředmětových vztahů a vlastního logického úsudku. Škola Basic mi pro tohle snažení nabídla ideální prostředí.

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů