Letní příměstské tábory pro všechny děti od 6–13 let Více informací

Organizace školního roku 2021/2022

v ZŠ a MŠ Basic Praha

Základní škola

I. pololetí 

Začátek školního roku 1. 9. 2021
Schůzka rodičů s vedením školy 14. 9. 2021
Ředitelské volno 27. 9. 2021
Halloween, spaní ve škole 14. 10. 2021
Podzimní prázdniny 27.–29. 10. 2021
Seminář pro rodiče a veřejnost 6. 11. 2021
Studijní soustředění Velké Pavlovice (8.+9. tř.) 23.–26. 11. 2021
Setkání rodičů, dětí s učiteli v týdnu od 22. 11. 2021
Vánoční jarmark 21. 12. 2021
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Ukončení pololetí 31. 1. 2022
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022

II. pololetí

 • Lyžařský výcvikový kurz (únor, II. stupeň)
  Jarní prázdniny 14.–20. 3. 2022
  Studijní soustředění Velké Pavlovice (8.+9. tř.) 22.–25. 3. 2022
  Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
  Seminář pro rodiče a veřejnost 23. 4. 2022
  Zápis do 1. třídy 6. 4. 2022
  Setkání rodičů, dětí s učiteli v týdnu od 18. 4. 2022
  Školy v přírodě květen/červen
  Školní výlety v týdnu od 20. 6. 2022
  Zahradní slavnost 24. 6. 2022
  Sportovní den 28. 6. 2022
  Ukončení školního roku 30. 6. 2022

Mateřská škola

1. pololetí
Začátek školního roku 3. 9. 2021
Třídní schůzky s rodiči 15. 9. 2021 v 16:00
Podzimní tvořivá dílna s rodiči 21. 10. 2021 v 16:00
Halloween 2. 11. 2021
Návštěva Mikuláše, Čerta a Anděla 3. 12. 2021
Vánoční jarmark 21.12. 2021
Tři králové 6. 1. 2021

2. pololetí
Karneval 23. 2. 2022
Jarní tvořivá dílna s rodiči 24. 3. 2022 v 16:00
Zápis do MŠ 25.- 26.4. 2022
Čarodějnice 30. 4. 2021
Dětský den 1. 6. 2022
Školka v přírodě červen 2022
Zahradní slavnost 24.6. 2022

V průběhu celého školního roku
Výlety do přírody, vycházky
Divadla
Planetárium
Dopravní hřiště
Exkurze
Individuální schůzky s rodiči
Intenzivní výuka anglického jazyka
Logopedická prevence
Kroužky