Organizace školního roku 2022/2023

v ZŠ a MŠ Basic Praha

Základní škola

I. pololetí 

Začátek školního roku 1. 9. 2022
Schůzka rodičů s vedením školy 13. 9. 2022
Adaptační kurzy (bude upřesněno)
Schůzka s rodiči žáků 9. třídy 4. 10. 2022
Setkání vedení s rodiči 13. 10. 2022
Halloween, spaní ve škole 20. 10. 2022
Podzimní prázdniny 26.–27.10. 2022
Schůzka s vedením 10. 11. 2022
Schůzky v trojúhelníku  v týdnu od 14. 11. – 24. 11. 2022
Ředitelské volno 18. 11. 2022
Studijní soustředění Velké Pavlovice (8. + 9. tř.) 22.–25. 11. 2022
Vánoční jarmark 13. 12. 2022
Ředitelské volno 22. 12. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 (škola začíná 3. 1. 2023)
Schůzka rodičů s vedením 12. 1. 2023
Ukončení pololetí – vysvědčení 31. 1. 2023

II. pololetí

Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Jarní prázdniny 6.– 12. 2. 2023
Lyžařský výcvikový kurz II. stupeň 19.–24. 2. 2023
Studijní soustředění Velké Pavlovice (8. + 9. tř.) 21.–24. 3. 2023
Hravé odpoledne pro předškoláky 29. 3. 2023
Ukliďme Česko 31. 3. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Zápis do 1. třídy 12. 4. 2023
Kurz plavání 17.–21. 4. (III. – V. třída)
Setkání v trojúhelníku od 17.–26. 4. 2023
Školy v přírodě květen/červen 1.–3. třída, 4.–5. třída
Školní výlety v týdnu 19.–23. 6. 2023
Zahradní slavnost 28. 6. 2023
Ukončení školního roku 30. 6. 2023

Mateřská škola

1. pololetí
Začátek školního roku 1. 9. 2022
Třídní schůzky s rodiči 14. 9. 2022 v 16:00
Halloween 2. 11. 2022
Podzimní tvořivá dílna s rodiči 19. 10. 2022 v 16:00
Návštěva Mikuláše, Čerta a Anděla 5. 12. 2022 
Vánoční jarmark 13. 12. 2022
Tři králové 6. 1. 2023

2. pololetí
Karneval 22. 2. 2023
Jarní tvořivá dílna s rodiči 22. 3. 2023 v 16:00
Zápis do MŠ 24.- 25. 4. 2023
Čarodějnice - Přespání ve školce 28. 4. 2023
Dětský den 1. 6. 2023
Školka v přírodě Červen 2023
Zahradní slavnost 28. 6. 2023

V průběhu celého školního roku
Výlety do přírody, vycházky
Divadla
Planetárium
Dopravní hřiště
Exkurze
Individuální schůzky s rodiči
Intenzivní výuka anglického jazyka
Logopedická prevence
Kroužky