Organizace školního roku 2023/2024

v ZŠ a MŠ Basic Praha

Základní škola

I. pololetí 

Začátek školního roku 4. 9. 2023
Schůzka rodičů s vedením školy 19. 9. 2023
Ředitelské volno 29.9.2023
Schůzka s rodiči žáků 9. třídy 24. 10. 2023 (16:00)
Halloween, spaní ve škole 19. 10. 2023
Podzimní prázdniny 26.–27.10. 2023
Schůzky v trojúhelníku  v týdnu od 13. 11. – 24.11.2023
Stud. soustředění Velké Pavlovice (8.,9.tř.) 27. - 30.11.2023 
Vánoční jarmark 12.12.2023
Ředitelské volno 22. 12. 2023
Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
(škola začíná 3. 1. 2024)
Ukončení pololetí – vysvědčení 31. 1. 2024

II. pololetí

Pololetní prázdniny 2. 2. 2024
Jarní prázdniny 12.2.– 18. 2. 2024
Stud. soustředění Velké Pavlovice (8.,9.tř.) 19.–22. 3. 2024
Velikonoční prázdniny 28.3.2024
Klub rodičů (březen - bude upřesněno)
Hravé odpoledne pro předškoláky 26. 3. 2024
Zápis do 1. třídy 16.4.2024
Kurz plavání duben 2024 (II. – III. třída)
Setkání v trojúhelníku od 15.–26. 4. 2024
Školy v přírodě - květen
Klub rodičů (květen - bude upřesněno)
Školní výlety v týdnu 17.–21. 6. 2024
Zahradní slavnost 25. 6. 2024
Ukončení školního roku 28. 6. 2024

Mateřská škola

1. pololetí
Začátek školního roku 4. 9. 2023
Třídní schůzky s rodiči 12. 9. 2023 v 16:00
Podzimní tvořivá dílna s rodiči 31. 10. 2023 v 16:00
Halloween 2. 11. 2023
Návštěva Mikuláše, Čerta a Anděla 5. 12. 2023
Vánoční jarmark 12. 12. 2023
Tři králové 5. 1. 2024

2. pololetí
Karneval 20. 2. 2024
Jarní tvořivá dílna s rodiči 19. 3. 2024 v 16:00
Zápis do MŠ 22.- 23.4. 2024
Čarodějnice 30. 4. 2024
Dětský den 31. 5. 2024
Přespávání ve školce Červen 2024
Školka v přírodě Červen 2024
Zahradní slavnost 25. 6. 2024

V průběhu celého školního roku
Výlety do přírody, vycházky
Divadla
Planetárium
Dopravní hřiště
Exkurze
Individuální schůzky s rodiči
Intenzivní výuka anglického jazyka
Logopedická prevence
Kroužky