Náš tým 

Poznejte naše skvělé učitele 

Vedení školy

Ředitelka školy

Svatava Kovářová

Pochází z učitelské rodiny. Už od začátku cítila, že se jí daří děti motivovat, pomáhat jim a mít výsledky. Vystudovala pedagogickou fakultu v Brně, i když dnes říká, že jí studium příliš neinspirovalo. V roce 1994 se stala ředitelkou vesnické státní školy a později větší školy s 470 žáky. Práce s dětmi pro ni vždy byla posláním, a protože je zastánkyní toho, že škola by měla být VŽDY o dětech, založila v roce 2009 školu BASIC, která ke vzdělávání přistupuje tak trochu jinak. Ve volném čase chodí ráda do přírody, vzdělává se, sportuje a věnuje se svým vnukům.

Zástupce ředitelky  základní školy

Ondřej Pražák

Ke své seberealizaci potřebuji živou sociální interakci a práci, kde je třeba přemýšlet a vzdělávat se. Po mých prvních učitelských zkušenostech z vysoké školy jsem si uvědomil, že škola tyto mé požadavky splňuje. Považuji za důležité učit děti poznávat svět nejen faktograficky, nýbrž zejména v rámci kontextu událostí, mezipředmětových vztahů a vlastního logického úsudku. Škola Basic mi pro tohle snažení nabídla ideální prostředí.

Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

Eva Balandová

Práce v Basicu je pro mne velkým přínosem díky naší metodě a rodinné atmosféře. Je radost vidět naše děti i rodiče spokojené a šťastné. Od mládí jsem si přála být učitelkou a věděla, že jednou chci pracovat s dětmi. Na dětech obdivuji jejich touhu po poznání, energii, zvídavost pokroky, které každým dnem dělají. Svůj volný čas ráda trávím se svou rodinou, sportem a zábavou.

Vedoucí studijního centra

Žaneta Rumlová

Miluju děti, tanec, cestování a všechno čokoládové a sladké. Už v 1. třídě jsem měla jasnou představu o tom, čím chci být. Paní učitelkou! Denně jsem doučovala své plyšové žáky a děsně mě to bavilo. Ale jak jsem tak vyrůstala, zavedlo mě to úplně jinam. Zkusila jsem si různá povolání a všude mi něco chybělo. Ta práce mi nedávala smysl. Když jsem si pak na svůj dětský sen vzpomněla, přišel mi do cesty Basic. Zamilovala jsem se do celé metody vyučování. Najednou jsem zjistila, že dělám práci, která mi konečně dává smysl. Mohu dětem ukázat, že UČENÍ je vážně hrou, jak řekl Ámos. Pomoct jim najít touhu vzdělávat se a věřit si. Pomoct jim v životě být šťastný, úspěšný a spokojený. A to mi dává opravdu velký smysl. Protože čím více takových lidí bude, svět se bude stávat tím krásnějším pro ŽIVOT.

Učitelé základní školy

Tatiana Struhárová

třídní učitelka 1. třídy
Již na základní škole jsem se rozhodla, že chci učit. Vnímala jsem rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů a to, jaký vliv to mělo na vztah dětí k danému předmětu i vzdělávání. A i když moje životní cesta nějakou dobu vedla jiným směrem, nakonec jsem se vrátila ke svému původnímu záměru a začala pracovat ve Studijním centru, kde jsem se naučila funkční metodu, jak učit. Mým hlavním účelem je kromě pomoci studentům s konkrétním problémem ve studiu také způsobit, že si najdou svůj vlastní důvod, proč studovat a jak jim to v životě pomůže. Mou hlavní odměnou je okamžik, když se (nejenom) v dětských očích změní nepochopení na porozumění.

Jana Vlčková

třídní učitelka 2. třídy
Na této práci se mi líbí, že probouzíte v dětech o něco zájem a vidíte téměř denně jejich pokroky. Atmosféru ve třídách, kterou dopřává škola Basic dětem díky přátelské komunikaci a malému počtu žáků, je ideálním prostředím pro tuto práci.

Eliška Říhová

třídní učitelka 3. třídy
To, že chci učit děti jsem se rozhodla už ve svých 13 letech, kdy jsem začala trénovat děti. Na dětech se mi líbí, jak jsou čisté, upřímné a bezprostřední. Miluju jejich výjimečnost a jsem ráda, že v Basicu se na to bere ohled, na jejich výjimečnost, talent a osobnost. Jsem pro děti takovým učitelem, kterého jsem já v jejich věku potřebovala.

Matěj Bradáč

třídní učitel 4. třídy
Každý máme svůj úděl. Já jsem si svůj vybral tím, že se pokusím zlepšit svět skrze generaci, která tu bude po mně, a tedy zde nechá kus mě samého. Tento cíl jsem si vytyčil již brzy. Díky své škole a praxi mezi dětmi jsem zjistil, že podmínky nejsou takové, jaké bych chtěl pro svoji práci. Proto jsem si vybral Basic. Viděl jsem potenciál, možnosti a hlavně lásku k dětem, kterou jim sám chci dát.

Katarína Vaňová

třídní učitelka 5. třídy
Od malička jsem snila o tom, že se stanu učitelkou. Péče o děti mě provází celým životem, a to mě nakonec vedlo k rozhodnutí vystudovat Vysokou školu pedagogickou v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Práci s dětmi jsem si vybrala, protože mi přináší do života spoustu energie a radosti. Naplňuje mě děti vést a současně pozorovat, jak rostou, rozvíjí se a objevují svět. Ve volném čase se věnují mé rodině. Ráda se přecházím v přírodě a mojí vášní je tanec a hudba.

Xenie Gremlicová

třídní učitelka 6. třídy

Pavla Kulichová

třídní učitelka 7. třídy
Práci pedagoga jsem si vybrala především s jasnou představou o tom, jakým způsobem se chci podílet na budoucnosti světa kolem nás. Ve svém běžném čerpám pozitivní energii pro svou práci z maličkostí. Ráda pracuji s dětmi, neboť jsou upřímné, bezprostřední a vidí svět po svém. Práce s dětmi je pro mě zajímavá už jen tím, že každý den i hodina je zcela jiná. V BASICu učím už několik let a je úžasné sledovat, jak jsou děti rok od roku jiné. Nejkrásnější jsou chvíle, kdy cítím, že jsme s dětmi na stejné vlně. Není to pokaždé snadné, ale možná právě proto mě tato práce tolik baví. Vyhovují mi také menší počty dětí ve třídách, jelikož zde můžu uplatnit své vize a mám prostor pro individuální přístup.

Sarah Jane Bilerová

třídní učitelka 8. třídy
Již od dětství jsem pomáhala svým spolužákům a rozhodla jsem se, že si z koníčku udělám práci, která mě baví a naplňuje každý den. Chci být pro děti motivací v rámci výuky i volného času a rozvíjet jejich talent. Proto jsem zvolila BASIC, protože klade velký důraz na samostatnost a rozvoj jedinců.

Ondřej Pražák

třídní učitel 9. ročníku
Ke své seberealizaci potřebuji živou sociální interakci a práci, kde je třeba přemýšlet a vzdělávat se. Po mých prvních učitelských zkušenostech z vysoké školy jsem si uvědomil, že škola tyto mé požadavky splňuje. Považuji za důležité učit děti poznávat svět nejen faktograficky, nýbrž zejména v rámci kontextu událostí, mezipředmětových vztahů a vlastního logického úsudku. Škola Basic mi pro tohle snažení nabídla ideální prostředí.

Renata Čížková

asistentka pedagoga
Svoji práci beru jako poslání. To, co jsem se během svého života naučila, cítím předávat dál. K učitelské roli jsem měla vždy velmi blízko, včetně domácí individuální výuky své dcery. Vystihuje mne filosofie, že všichni jsme si navzájem žáky i učiteli zároveň.

Martina Těšinská

asistentka pedagoga
Práci s dětmi jsem si vybrala, protože mi přináší obrovskou radost, když vidím, jaké dělají pokroky. Díky studijní metodě, malému počtu žáků, přátelské komunikaci a individuálnímu přístupu je pro mě Basic tou správnou volbou. Už jako malá jsem si přála stát se učitelkou. Vydala jsem se však jiným směrem, kdy jsem se věnovala ekonomice, jenže život je pestrý a plný zvratů, a tak mě zavedl zpátky k mému původnímu záměru a to do této školy. Líbí se mi, že mohu práci skloubit s rodinou a věnovat se svým koníčkům.

Michaela Sloupová

asistentka pedagoga
Vždy mi dávalo smysl pomáhat lidem při jejich vzdělávání se. Ne proto, že by každý nutně musel být nejchytřejší, ale hlavně proto, aby každý měl v životě možnost se naučit cokoliv, co bude potřebovat. Jelikož školou to nekončí. Člověk se učí celý život. Všimla jsem si, že člověk zažívá při studiu spoustu selhání a časem se to může proměnit v odpor k veškerému učení se. A to je škoda. Přirozená touha vědět víc, umět víc a být kompetentnější je důležitá pro šťastný život. A proto jsem si zvolila Basic, jelikož pomáháme dětem s bariérami, které je ve studiu neminou. Díky tomu nemusíme odsoudit žádného žáka k tomu, aby si myslel, že je hloupý, a že v životě kvůli tomu nic nedokáže. Právě naopak. Podáváme vždy pomocnou ruku a rehabilituje jeho schopnost učit se. Ráda bych dopřála každému dítěti pocit, že se v životě může naučit vše, co si zvolí a díky tomu si svůj osud řídit sám.

Tereza Strnadlová

učitelka TV, vychovatelka
Od malička mě rodiče vedli k pohybu a cestování, vyzkoušela jsem si různé sporty i na vrcholové úrovni. Reprezentovala jsem školy snad ve všech sportovních soutěžích, nebavilo mě sedět v lavici. V tělocvikyujsem si brala rozcvičky a někdy jsem připravovala hodiny pro své spolužáky. Po střední škole jsem se rozhodla studovat tělesnou výchovu a sport, kde jsem se konečně cítila být na svém místě. Při mé práci se snažím ocenit snahu a osobní rozvoj jednotlivců. Je důležité motivovat děti, aby je tělocvik hlavně bavil. A stejný přístup mám i v družině.

Jitka Wágnerová

speciální pedagog, logoped

Učitelé mateřské školy

Eva Balandová

zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání
Práce v Basicu je pro mne velkým přínosem díky naší metodě a rodinné atmosféře. Je radost vidět naše děti i rodiče spokojené a šťastné. Od mládí jsem si přála být učitelkou a věděla, že jednou chci pracovat s dětmi. Na dětech obdivuji jejich touhu po poznání, energii, zvídavost pokroky, které každým dnem dělají. Svůj volný čas ráda trávím se svou rodinou, sportem a zábavou.

Aneta Sojková

učitelka MŠ
Když jsem byla malá holčička, přála jsem si být princeznou nebo baletkou. Když jsem povyrostla, snila jsem o tom, být paní učitelkou. A nyní žiji svůj sen. Práce s dětmi mě naplňuje a dělá šťastnou. Díky Basicu se mohu realizovat a s láskou rozvíjet dětskou mysl.

Adéla Slivanská

učitelka MŠ
Práce učitelky pro mě byla jasnou volbou, již v dětství jsem si často hrála na školu a později jsem se věnovala vedení dětí ve skautu. Mým cílem je, aby děti chodily do školky rády a cítily se v ní bezpečně. Baví mě používat nové metody a přizpůsobovat je individuálním potřebám jednotlivých dětí. Proto je pro mě Basic tím správným místem. Svůj volný čas trávím nejraději s rodinou nebo na výletě v přírodě.

Vladimíra Kosařová

učitelka MŠ
Po mnoholetých zkušenostech s dospělými jsem pocítila velkou potřebu změny. Uvědomila jsem si po narození mých vnoučat, co mi dává opravdový smysl. Při mé praxi s dětmi se speciálními potřebami jsem pochopila, že to není jen práce, ale vášeň a poslání. Práce v Basicu mi nabídla jiný přístup k dětem a přátelské prostředí. Vidím, že lze výuku přizpůsobit tak, aby byla přístupná a efektivní pro všechny. Za tuto příležitost v mém životě jsem opravdu vděčná.

Lenka Mikšová

vedoucí učitelka MŠ
Když jsem poprvé vstoupila do mateřské školky Basic, cítila jsem se jako doma, obklopena láskou, porozuměním a úžasnou atmosférou. Vzájemná podpora při každodenních činnostech mezi námi pedagogy, tak i dětmi, mě utvrdila v tom, že jsem na správném místě. Je krásné vidět, jak se děti vyvíjí, nachází a osvojují si vše, co je zde učíme. Já mohu říci, že si skutečně vážím, že mohu být u toho všeho, vidět jejich pokroky a ráda jim budu každý den s úsměvem předávat své zkušenosti.

Dana Forejtová

chůva MŠ
Vyzkoušela jsem různé pracovní pozice, ale práce s dětmi mě nejvíce naplňuje a velice baví. Je úžasné pozorovat děti, jak objevují svět a jak se rozvíjí. Jsem ráda, že jsem se vydala touto cestou a šla za svým cílem pracovat ve školce s těmi nejmenšími.

Alexandra Dan

cizojazyčný pedagog
Už od mala jsem uměla předávat své znalosti mladším sourozencům tak, aby tomu rozuměli. Díky tomu jsem pochopila, že chci studovat střední pedagogickou školu. Jednoho dne jsem se přestěhovala s dcerou z Bulharska do České republiky a ani nedoufala v to, že bych někdy mohla pracovat jako pedagog. Moje dcera měla jako cizinka hodně překážek ve studiu, a proto jsme kontaktovaly školu Basic, konkrétně Studijní centrum. Po určité době jsem u mé dcery viděla zlepšení a větší chuť se vzdělávat, proto jsem se rozhodla ji zapsat i do základní školy Basic. Během této doby jsem vystudovala kurz dvojjazyčného asistenta pedagoga a potvrdila si, že bych mohla pomáhat dětem pocházejícím z jiných zemí. V Basicu už pracuji 7 let a vím, že tady je pro mě to správné místo.

Lektoři studijního centra

Tatiana Struhárová

lektorka
Již na základní škole jsem se rozhodla, že chci učit. Vnímala jsem rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů a to, jaký vliv to mělo na vztah dětí k danému předmětu i vzdělávání. A i když moje životní cesta nějakou dobu vedla jiným směrem, nakonec jsem se vrátila ke svému původnímu záměru a začala pracovat ve Studijním centru, kde jsem se naučila funkční metodu, jak učit. Mým hlavním účelem je kromě pomoci studentům s konkrétním problémem ve studiu také způsobit, že si najdou svůj vlastní důvod, proč studovat a jak jim to v životě pomůže. Mou hlavní odměnou je okamžik, když se (nejenom) v dětských očích změní nepochopení na porozumění.

Matěj Bradáč

lektor
Každý máme svůj úděl. Já jsem si svůj vybral tím, že se pokusím zlepšit svět skrze generaci, která tu bude po mně, a tedy zde nechá kus mě samého. Tento cíl jsem si vytyčil již brzy. Díky své škole a praxi mezi dětmi jsem zjistil, že podmínky nejsou takové, jaké bych chtěl pro svoji práci. Proto jsem si vybral Basic. Viděl jsem potenciál, možnosti a hlavně lásku k dětem, kterou jim sám chci dát.

Karolína Doležalová

lektorka
Ve studijním centru Basic patřím patrně k těm přísnějším, důslednějším a náročnějším členům týmu. Jsem náročná nejen k sobě, ale i ke svým žákům. Proč? Protože se orientuji primárně na výsledek. A tím je pro mě PŘIPRAVENÝ ŽÁK. Jedině takový žák mě naplňuje pocitem zadostiučinění a dobře odvedené práce. I přesto jsem veselá kopa a ráda se na hodinách se svými studenty zasměju.

Lucie Špičková

lektorka
Mám ráda sport, umění, hudbu, zvířata a taky úsměvy.  Už na základní škole jsem měla sen o svém budoucím povolání. Být paní učitelkou. Snila jsem o tom, že budu lidem pomáhat a přispívat jim k hezčímu životu. Jak šel čas, pořád mi okolí připomínalo, které povolání sedí k mojí osobě nejvíce, a tak jsem hledala, až jsem našla. Na Basic jsem narazila úplnou náhodou a velice mě oslovil přístup, a to, jak Basic funguje. Není nic naplňujícího než pomoci někomu k lepšímu životu.  Takže si teď vlastně plním svůj sen, a současně pomáhám plnit sny dětem, které k nám zavítají.

Michaela Sloupová

lektorka
Vždy mi dávalo smysl pomáhat lidem při jejich vzdělávání se. Ne proto, že by každý nutně musel být nejchytřejší, ale hlavně proto, aby každý měl v životě možnost se naučit cokoliv, co bude potřebovat. Jelikož školou to nekončí. Člověk se učí celý život. Všimla jsem si, že člověk zažívá při studiu spoustu selhání a časem se to může proměnit v odpor k veškerému učení se. A to je škoda. Přirozená touha vědět víc, umět víc a být kompetentnější je důležitá pro šťastný život. A proto jsem si zvolila Basic, jelikož pomáháme dětem s bariérami, které je ve studiu neminou. Díky tomu nemusíme odsoudit žádného žáka k tomu, aby si myslel, že je hloupý, a že v životě kvůli tomu nic nedokáže. Právě naopak. Podáváme vždy pomocnou ruku a rehabilituje jeho schopnost učit se. Ráda bych dopřála každému dítěti pocit, že se v životě může naučit vše, co si zvolí a díky tomu si svůj osud řídit sám.

Vladislava Kosařová

lektorka
Po mnoholetých zkušenostech s dospělými jsem pocítila velkou potřebu změny. Uvědomila jsem si po narození mých vnoučat, co mi dává opravdový smysl. Při mé praxi s dětmi se speciálními potřebami jsem pochopila, že to není jen práce, ale vášeň a poslání. Práce v Basicu mi nabídla jiný přístup k dětem a přátelské prostředí. Vidím, že lze výuku přizpůsobit tak, aby byla přístupná a efektivní pro všechny. Za tuto příležitost v mém životě jsem opravdu vděčná.

Administrace a provoz školy

Tatiana Struhárová

personalistika

Lucie Nechanická

koordinátorka školy

Hana Štěpánková

provozní školní jídelny