Náš tým 

Poznejte naše skvělé učitele 

Vedení školy

Ředitelka školy

Svatava Kovářová

Pochází z učitelské rodiny. Už od začátku cítila, že se jí daří děti motivovat, pomáhat jim a mít výsledky. Vystudovala pedagogickou fakultu v Brně, i když dnes říká, že jí studium příliš neinspirovalo. V roce 1994 se stala ředitelkou vesnické státní školy a později větší školy s 470 žáky. Práce s dětmi pro ni vždy byla posláním, a protože je zastánkyní toho, že škola by měla být VŽDY o dětech, založila v roce 2009 školu BASIC, která ke vzdělávání přistupuje tak trochu jinak. Ve volném čase chodí ráda do přírody, vzdělává se, sportuje a věnuje se svým vnukům.

Zástupce ředitelky školy

Ondřej Pražák

Ke své seberealizaci potřebuji živou sociální interakci a práci, kde je třeba přemýšlet a vzdělávat se. Po mých prvních učitelských zkušenostech z vysoké školy jsem si uvědomil, že škola tyto mé požadavky splňuje. Považuji za důležité učit děti poznávat svět nejen faktograficky, nýbrž zejména v rámci kontextu událostí, mezipředmětových vztahů a vlastního logického úsudku. Škola Basic mi pro tohle snažení nabídla ideální prostředí.

Zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání

Eva Balandová

Práce v Basicu je pro mne velkým přínosem díky naší metodě a rodinné atmosféře. Je radost vidět naše děti i rodiče spokojené a šťastné. Od mládí jsem si přála být učitelkou a věděla, že jednou chci pracovat s dětmi. Na dětech obdivuji jejich touhu po poznání, energii, zvídavost pokroky, které každým dnem dělají. Svůj volný čas ráda trávím se svou rodinou, sportem a zábavou.

Vedoucí studijního centra

Žaneta Rumlová

Miluju děti, tanec, cestování a všechno čokoládové a sladké. Už v 1. třídě jsem měla jasnou představu o tom, čím chci být. Paní učitelkou! Denně jsem doučovala své plyšové žáky a děsně mě to bavilo. Ale jak jsem tak vyrůstala, zavedlo mě to úplně jinam. Zkusila jsem si různá povolání a všude mi něco chybělo. Ta práce mi nedávala smysl. Když jsem si pak na svůj dětský sen vzpomněla, přišel mi do cesty Basic. Zamilovala jsem se do celé metody vyučování. Najednou jsem zjistila, že dělám práci, která mi konečně dává smysl. Mohu dětem ukázat, že UČENÍ je vážně hrou, jak řekl Ámos. Pomoct jim najít touhu vzdělávat se a věřit si. Pomoct jim v životě být šťastný, úspěšný a spokojený. A to mi dává opravdu velký smysl. Protože čím více takových lidí bude, svět se bude stávat tím krásnějším pro ŽIVOT.

Učitelé základní školy

Lucie Zdenka Caldrová

třídní učitelka 3. a 4. třídy
Jsem Basicu vděčná za všechno, co mi nabízí. Ať už to je vlastní seberealizace nebo možnost pracovat s dětmi. Jsem ráda, že jim můžu předávat znalosti a ukázat jim, že i škola může být krásným místem, kam se těší. Je pro mě velmi důležitý vztah mezi studentem a učitelem. Děti by měly vědět, že mohou učitelům důvěřovat a že se na ně mohou spolehnout. Na druhou stranu by učitel měl děti vždy vyslechnout, pokusit se jim porozumět a následně jim pomoci, pokud je to v jeho silách. A přesně tohle v naší škole najde každé dítě.

Pavla Kulichová

třídní učitelka 5. třídy
Práci pedagoga jsem si vybrala především s jasnou představou o tom, jakým způsobem se chci podílet na budoucnosti světa kolem nás. Ve svém běžném životě čerpám pozitivní energii pro svou práci z maličkostí. Ráda pracuji s dětmi, neboť jsou upřímné, bezprostřední a vidí svět po svém. Práce s dětmi je pro mě zajímavá už jen tím, že každý den i hodina je zcela jiná. V Basicu učím už několik let a je úžasné sledovat, jak jsou děti rok od roku jiné. Nejkrásnější jsou chvíle, kdy cítím, že jsme s dětmi na stejné vlně. Není to pokaždé snadné, ale možná právě proto mě tato práce tolik baví. Vyhovují mi také menší počty dětí ve třídách, jelikož zde můžu uplatnit své vize a mám prostor pro individuální přístup.

Sarah Jane Bilerová

třídní učitelka 6. třídy
Již od dětství jsem pomáhala svým spolužákům a rozhodla jsem se, že si z koníčku udělám práci, která mě baví a naplňuje každý den. Chci být pro děti motivací v rámci výuky i volného času a rozvíjet jejich talent. Proto jsem zvolila Basic, protože klade velký důraz na samostatnost a rozvoj jedinců.

Soňa Krpálková

třídní učitelka 7. - 8. třídy
Po pracovních zkušenostech v různých oborech, kdy to stále nebylo takříkajíc to pravé ořechové, jsem si uvědomila, že mě to táhne k učení. Ostatně měla jsem již jistou zkušenost s výukou dětí z vedení tanečních kurzů a kroužků. Po humanitních studiích jsem tak nastoupila na pedagogickou fakultu. Brzy nato se také objevila příležitost stát se součástí týmu Basic. Basic mne oslovil svým individuálním přístupem k dětem, studijní technologií a potenciálem seberozvoje. V této práci vidím smysl, což shledávám nesmírně naplňujícím. Velký podíl na tom má jistě role, kterou jako učitel zastupuji, role, při níž zrající osobnost vedu na její cestě za poznáním, za rozličnými schopnostmi, dovednostmi a osobními kvalitami, které jí napomáhají k plnohodnotnému uplatnění se v životě.

Matěj Bradáč

třídní učitel 9. třídy
Každý máme svůj úděl. Já jsem si svůj vybral tím, že se pokusím zlepšit svět skrze generaci, která tu bude po mně, a tedy zde nechá kus mě samého. Tento cíl jsem si vytyčil již brzy. Díky své škole a praxi mezi dětmi jsem zjistil, že podmínky nejsou takové, jaké bych chtěl pro svoji práci. Proto jsem si vybral Basic. Viděl jsem potenciál, možnosti a hlavně lásku k dětem, kterou jim sám chci dát.

Učitelé mateřské školy

Lenka Mikšová

učitelka MŠ
Když jsem poprvé vstoupila do mateřské školky Basic, cítila jsem se jako doma, obklopena láskou, porozuměním a úžasnou atmosférou. Vzájemná podpora při každodenních činnostech mezi námi pedagogy, tak i dětmi, mě utvrdila v tom, že jsem na správném místě. Je krásné vidět, jak se děti vyvíjí, nachází a osvojují si vše, co je zde učíme. Já mohu říci, že si skutečně vážím, že mohu být u toho všeho, vidět jejich pokroky a ráda jim budu každý den s úsměvem předávat své zkušenosti.

Radek Mrština

učitel MŠ
MŠ Basic jsem zvolil jako nejlepší cestu pro práci s dětmi. Líbí se mi, když se k dětem přistupuje individuálně s velkým ohledem na jejich osobnost, a tak se mohou svobodně rozvíjet.

Aneta Dvořáková

učitelka MŠ
Svoji práci mám ráda zejména proto, že mohu předávat své zkušenosti a vědomosti mladším generacím. Velmi mě naplňuje sledovat pokroky dětí v různých činnostech a vědomí, že za mou prací je nějaký výsledek. Basic jsem si zamilovala, mám skvělé kolegy, kteří jsou mi vždy nápomocni a skvělý kolektiv dětí. Cítím se tu velice dobře a jsem ráda, že mohu být jeho součástí.

Alexandra Dan

cizojazyčný pedagog
Už od mala jsem uměla předávat své znalosti mladším sourozencům tak, aby tomu rozuměli. Díky tomu jsem pochopila, že chci studovat střední pedagogickou školu. Jednoho dne jsem se přestěhovala s dcerou z Bulharska do České republiky a ani nedoufala v to, že bych někdy mohla pracovat jako pedagog. Moje dcera měla jako cizinka hodně překážek ve studiu, a proto jsme kontaktovaly školu Basic, konkrétně Studijní centrum. Po určité době jsem u mé dcery viděla zlepšení a větší chuť se vzdělávat, proto jsem se rozhodla ji zapsat i do základní školy Basic. Během této doby jsem vystudovala kurz dvojjazyčného asistenta pedagoga a potvrdila si, že bych mohla pomáhat dětem pocházejícím z jiných zemí. V Basicu už pracuji 7 let a vím, že tady je pro mě to správné místo.

Lektoři studijního centra

Tatiana Struhárová

lektorka
Již na základní škole jsem se rozhodla, že chci učit. Vnímala jsem rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů a to, jaký vliv to mělo na vztah dětí k danému předmětu i vzdělávání. A i když moje životní cesta nějakou dobu vedla jiným směrem, nakonec jsem se vrátila ke svému původnímu záměru a začala pracovat ve Studijním centru, kde jsem se naučila funkční metodu, jak učit. Mým hlavním účelem je kromě pomoci studentům s konkrétním problémem ve studiu také způsobit, že si najdou svůj vlastní důvod, proč studovat a jak jim to v životě pomůže. A taky jim ukázat, že učení může být i hra a dobrodružství. Sama se ráda vzdělávám a mým cílem je studentům nejenom pomoct s konkrétním učivem, ale taky je naučit, jak se učit. Tak, aby hned dokázali získané vědomosti použít v běžném životě, protože pokud porozumíme, jak věci fungují, zlepšuje to náš život. Mou hlavní odměnou je okamžik, když se (nejenom) v dětských očích změní nepochopení na porozumění.

Matěj Bradáč

lektor
Každý máme svůj úděl. Já jsem si svůj vybral tím, že se pokusím zlepšit svět skrze generaci, která tu bude po mně, a tedy zde nechá kus mě samého. Tento cíl jsem si vytyčil již brzy. Díky své škole a praxi mezi dětmi jsem zjistil, že podmínky nejsou takové, jaké bych chtěl pro svoji práci. Proto jsem si vybral Basic. Viděl jsem potenciál, možnosti a hlavně lásku k dětem, kterou jim sám chci dát.