V mateřské škole máme ještě pár volných míst. Přihlaste své dítě!

Náš tým 

Poznejte naše skvělé učitele 

Ředitelka školy

Svatava Kovářová

Pochází z učitelské rodiny. Už od začátku cítila, že se jí daří děti motivovat, pomáhat jim a mít výsledky. Vystudovala pedagogickou fakultu v Brně, i když dnes říká, že jí studium příliš neinspirovalo. V roce 1994 se stala ředitelkou vesnické státní školy a později větší školy s 470 žáky. Práce s dětmi pro ni vždy byla posláním, a protože je zastánkyní toho, že škola by měla být VŽDY o dětech, založila v roce 2009 školu BASIC, která ke vzdělávání přistupuje tak trochu jinak. Ve volném čase chodí ráda do přírody, vzdělává se, sportuje a věnuje se svému vnoučkovi.

Zástupce ředitelky školy

Ondřej Pražák

Ke své seberealizaci potřebuji živou sociální interakci a práci, kde je třeba přemýšlet a vzdělávat se. Po mých prvních učitelských zkušenostech z vysoké školy jsem si uvědomil, že škola tyto mé požadavky naplno splňuje. Považuji za důležité učit děti poznávat svět nejen faktograficky, nýbrž zejména v rámci kontextu událostí, mezipředmětových vztahů a vlastního logického úsudku. Škola Basic mi pro tohle snažení nabídla ideální prostředí.

Zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání

Eva Balandová

Práce v Basicu je pro mne velkým přínosem, díky naší metodě a rodinné atmosféře. Je pro radost vidět naše děti i rodiče spokojené a šťastné. Od mládí jsem si přála být učitelkou a už tehdy věděla, že jednou chci pracovat s dětmi. Na dětech obdivuji jejich touhu po poznání, energii, zvídavost a jaké pokroky každým dnem dělají. Svůj volný čas ráda trávím se svou rodinou, sportem a zábavou.

Vedoucí studijního centra

Lucie Zdenka Kňourková

Jsem Basicu vděčná za všechno, co mi nabízí. Ať už to je vlastní seberealizace nebo vůbec možnost pracovat s dětmi. Jsem ráda, že jim můžu předávat své znalosti a ukázat jim, že i škola může být krásným místem, kam se těší. Je pro mě velmi důležitý vztah mezi studentem a učitelem. Děti by měly vědět, že mohou učitelům důvěřovat a že se na ně mohou spolehnout. Na druhou stranu by učitel měl děti vždy vyslechnout, pokusit se jim porozumět a následně jim pomoci, pokud je to v jeho silách. A přesně tohle v naší škole najde každé dítě.

Učitelé základní školy

Lucie Jelínková

třídní učitelka 1. třídy
Můj zájem se soustředil na výtvarné umění, již od útlého dětství. Velmi brzy jsem věděla, že potřebuji práci, která nebude stereotypní a bez většího účelu. Během mých studií mě šokoval přístup některých učitelů, kteří se zdáli, že nechtějí své žáky vychovávat a vzdělávat, ale spíše mučit. K těmto aspektům přibylo pedagogické vzdělání a osudová náhoda, která mne přivedla na stránky ZŠ Basic. Vše, co jsem si kdy myslela a čeho jsem chtěla docílit, dostalo živou podobu.

Karolína Lichterová

třídní učitelka 2. třídy
Jako učitelce mi jde hlavně o to, podporovat v dětech jejich osobitost a individualitu, podporovat je a pomáhat jim rozvíjet se v tom, co je baví a co je dělá šťastné a budovat si s nimi vztah, který nebude pouze autoritativní záležitostí, ale bude vztahem o vzájemné důvěře a bezpečí. Jsem přesvědčena, že jen tak lze podnítit opravdový zájem o školu a radost z učení i do dalších let.

Lucie Zdenka Kňourková

třídní učitelka 3. - 4. třídy
Jsem Basicu vděčná za všechno, co mi nabízí. Ať už to je vlastní seberealizace nebo vůbec možnost pracovat s dětmi. Jsem ráda, že jim můžu předávat své znalosti a ukázat jim, že i škola může být krásným místem, kam se těší. Je pro mě velmi důležitý vztah mezi studentem a učitelem. Děti by měly vědět, že mohou učitelům důvěřovat a že se na ně mohou spolehnout. Na druhou stranu by učitel měl děti vždy vyslechnout, pokusit se jim porozumět a následně jim pomoci, pokud je to v jeho silách. A přesně tohle v naší škole najde každé dítě.

Pavla Kulichová

třídní učitelka 5. třídy
Ke své seberealizaci potřebuji živou sociální interakci a práci, kde je třeba přemýšlet a vzdělávat se. Po mých prvních učitelských zkušenostech z vysoké školy jsem si uvědomila, že škola tyto mé požadavky naplno splňuje. Považuji za důležité učit děti poznávat svět nejen faktograficky, nýbrž zejména v rámci kontextu událostí, mezipředmětových vztahů a vlastního logického úsudku. Škola Basic mi pro tohle snažení nabídla ideální prostředí.

Ondřej Fliegl

třídní učitel 6. třídy
Po několika letech strávených v komerčním prostředí jsem se rozhodl, že chci dělat něco smysluplnějšího. A tak jsem se vrátil k tématům mého studia geografie na vysoké škole a spojil je s předáváním znalostí mladé generaci, protože v tom vidím jeden z důležitých způsobů, jak ovlivnit fungování společnosti v budoucnu ve směru vzdělání, respektu k jiným lidem a jejich potřebám, k životnímu prostředí. Pro tento cíl považuji za zásadní chápat procesy kolem nás v souvislostech, kontextu. A to je i mým cílem výuky v ZŠ Basic.

Soňa Krpálková

třídní učitelka 7. - 8. třídy
Po pracovních zkušenostech v různých oborech, kdy to stále nebylo takříkajíc to pravé ořechové, jsem si uvědomila, že mě to táhne k učení. Ostatně měla jsem již jistou zkušenost s výukou dětí z vedení tanečních kurzů a kroužků. Po humanitních studiích jsem tak nastoupila na pedagogickou fakultu. Brzy nato se také objevila příležitost stát se součástí týmu Basic. Basic mne oslovil svým individuálním přístupem k dětem, studijní technologií a potenciálem seberozvoje. V této práci vidím smysl, což shledávám nesmírně naplňujícím. Velký podíl na tom má jistě role, kterou jako učitel zastupuji, role, při níž zrající osobnost vedu na její cestě za poznáním, za rozličnými schopnostmi, dovednostmi a osobními kvalitami, které jí napomáhají k plnohodnotnému uplatnění se v životě.

Matěj Bradáč

třídní učitel 9. třídy
Každý máme svůj úděl. Já jsem si svůj vybral tím, že se pokusím zlepšit svět skrze generaci, která tu bude po mně, a tedy nechá kus mě samého zde. Tento cíl jsem si vytyčil již brzy. Díky své škole a praxi mezi dětmi jsem zjistil, že podmínky nejsou takové, jaké bych chtěl pro svou práci. Proto jsem si vybral Basic. Viděl jsem potenciál, možnosti a hlavně lásku k dětem, kterou jim sám chci dát.

Učitelé mateřské školy

Lenka Mikšová

učitelka MŠ
Když jsem poprvé vstoupila do mateřské školky Basic, cítila jsem se jako doma, obklopena láskou, porozuměním a úžasnou atmosférou. Vzájemná podpora při každodenních činnostech mezi námi pedagogy, tak i dětmi, mě utvrdila v tom, že jsem na správném místě. Je krásné vidět, jak se děti vyvíjí, nachází a osvojují si vše, co je zde učíme. Já mohu říci, že si skutečně vážím, že mohu být u toho všeho, vidět jejich pokroky a ráda jim budu každý den s úsměvem předávat své zkušenosti.

Radek Mrština

učitel MŠ
MŠ Basic jsem zvolil jako nejlepší cestu pro práci s dětmi. Líbí se mi, když se k dětem přistupuje individuálně s velkým ohledem na jejich osobnost, a tak se mohou svobodně rozvíjet.

Sarah Jane Bilerová

vychovatelka
Již od dětství jsem pomáhala svým spolužákům a kamarádům. A rozhodla jsem se si z koníčku udělat práci, která mě baví a naplňuje každý den. Chci být pro děti motivací v rámci volného času a rozvíjení talentu. Proto jsem zvolila Basic, protože klade velký důraz na samostatnost a rozvoj jedinců.

Lektoři studijního centra

Tatiana Struhárová

lektorka
Již na základní škole jsem se rozhodla, že chci učit. Vnímala jsem rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů a to, jaký vliv to mělo na vztah dětí k danému předmětu i vzdělávání. A i když moje životní cesta pak nějakou dobu vedla jiným směrem, nakonec jsem se vrátila ke svému původnímu záměru a začala pracovat ve Studijním centru, kde jsem se naučila funkční metodu, jak učit. Mým hlavním účelem je kromě pomoci studentům s konkrétním problémem ve studiu taky způsobit, že si najdou svůj vlastní důvod, proč studovat a jak jim to v životě pomůže. A taky jim ukázat, že učení může být i hra a dobrodružství. Sama se ráda vzdělávám a mým cílem je studentům nejenom pomoct s konkrétním učivem, ale taky je naučit, jak se učit. Tak, aby hned dokázali získané vědomosti použít v běžném životě, protože pokud porozumíme, jak věci fungují, zlepšuje to naše přežití. A mou hlavní odměnou je ten okamžik, když se (nejenom) v dětským očích změní nepochopení na porozumění.

Žaneta Rumlová

lektorka
Miluju děti, tanec, cestování a všechno čokoládové a sladké. Už v 1. třídě jsem měla jasnou představu o tom, čím chci být. Paní učitelkou! Denně jsem doučovala své plyšové žáky a děsně mě to bavilo. Ale jak jsem tak vyrůstala, zavedlo mě to úplně jinam. Zkusila jsem si různá povolání a všude mi něco chybělo. Ta práce mi nedávala smysl. Když jsem si pak na svůj dětský sen vzpomněla, přišel mi do cesty Basic. Zamilovala jsem se do celé metody vyučování. Najednou jsem zjistila, že dělám práci, která mi konečně smysl. Že můžu dětem ukázat, že UČENÍ je vážně hrou, jak řekl Ámos. Pomoct jim najít touhu vzdělávat se a věřit si. Pomoct jim být v životě šťastní, úspěšní a spokojení. A to mi dává opravdu velký smysl. Protože čím více takových lidí bude, svět se bude stávat tím nejkrásnějším pro ŽIVOT.

Nikola Moravcová

lektorka
Jsem člověk veselý, optimistický, přátelský a trpělivý. Mám ráda tanec, sport, umění a zábavu. Vystudovala jsem grafický design, a i když mě umění a grafika baví, až práce s dětmi se stala tím pravým. Jako lektorka tance mám zkušenosti v práci s dětmi, jak se skupinou, tak jednotlivci a hledala jsem, kde tyto zkušenosti mohu dále uplatnit a rozvíjet. Byla jsem šťastná, když jsem narazila na Basic. Jako člověku, který v dětství neměl rád učení a nebyl studijní typ, je mi teď ctí, že mohu další generaci se stejnými problémy pomoci a dát jim účinné rady a tipy jak na to, které mě samotné pomohly mnohé pochopit. Je k nezaplacení sledovat, jak se mění postoj studentů k učení. A nejen k učení. Najednou už nic není nemožné.

Matěj Bradáč

lektor
Každý máme svůj cíl. Já jsem si svůj vybral to, že se pokusím zlepšit svět skrze generaci, která tu bude po mně, a tedy nechá kus mě. Tento cíl jsem si vytyčil již brzy. Díky své škole a praxi mezi dětmi jsem zjistil, že podmínky nejsou takové, jaké bych chtěl pro svou práci. Proto jsem si vybral Basic. Viděl jsem potenciál, možnosti a hlavně lásku k dětem, kterou jim sám chci dát.

Lenka Jurová

lektorka
Mám ráda bouldering, gymnastiku, atletiku v celku všechny sporty. Miluji dobré jídlo, ráda ochutnávám různé kuchyně, které jsou čímkoliv zajímavé či proslavené. Vystudovala jsem střední školu obor Filmová a televizní tvorba, bohužel mi to nedalo to, co jsem očekávala. Při hledání práce jsem měla jasno: chtěla jsem, aby mě práce bavila a zároveň, abych věděla, že na 100 % pomáhám lidem. Najednou jsem narazila na Basic a věděla jsem, že to je ta práce, kterou chci dělat. Ve škole to pro mě nebyla procházka růžovým sadem, ale Basic mi ukázal, že každý může být úspěšný.