Příprava našich absolventů: Minulý rok naši deváťáci uspěli, laťku chceme udržet

základní škola basic praha

Devátá třída je bezpochyby jedním z prvních důležitých milníků, kterými mladí lidé prochází. Mimo ukončení povinné školní docházky si vybírají střední školu, která mnohdy nasměruje a ovlivní jejich budoucí vývoj, a to jak studijní, tak profesní. Aby byla jejich následující léta smysluplná a úspěšná, musí zvládnout zejména dvě věci – správně si vybrat střední školu a zvládnout přijímací zkoušky. Jak jim škola Basic v jejich snažení pomáhá, krátce rozvedu v následujících řádcích.

Dostatek informací

Pro velkou část žáků i rodičů jsou přijímací zkoušky něco nového, proto je v první řadě důležité, aby měli dostatek informací a věděli, na koho se obracet v případě dotazů a nejasností. V našich školách je pro tento účel stanoven garant, na kterého se žáci i rodiče mohou kdykoliv v dané souvislosti obracet.

Schůzka s rodiči a žáky
Už na začátku školního roku se uskutečňuje schůzka s rodiči. Na té rodičům vysvětlíme, co mohou očekávat, jak s žáky budeme pracovat, jak probíhají zkoušky, kdy jsou závazné termíny pro odevzdávání přihlášek aj., jak a kde hledat vhodné školy. Stejným způsobem hovoříme i s žáky. Dostatek informací vždy vede k většímu klidu (nic mi neuteče, vím, co mám dělat).

Výběr školy

Správný výběr školy je nesmírně důležitý a vyvěrá z několika otázek:

  • Co mi jde lépe, co mi jde hůře, co mě baví, co mě nebaví.
  • Jaké jsou mé studijní schopnosti.
  • Jaké předměty se na střední škole vyučují v průběhu studia (učební plán školy).
  • Kolik žáků se na danou školu hlásilo v minulých letech a kolik jich bylo přijato.
  • Kolik bodů bylo v minulých letech potřeba, aby byl student přijat.
  • Co mi může škola nabídnout vzhledem k mým studijním preferencím či zájmům.

V součinnosti s garantem se žáci nad těmito otázkami opakovaně zamýšlí a postupně tak stříbří svůj výběr. Pakliže najdou školu, o které si myslí, že by mohla být ta pravá, individuálně ji proberou se svým garantem. Ten primárně není od toho, aby žákům školu vybíral či zamítal, ale aby ji se žákem probral a případně mu pomohl ujasnit si postoj. Neméně důležité je, aby se šel žák podívat na den otevřených dveří a školu viděl i zevnitř.

Promyslet výběr dvou škol
Správný výběr školy je prvním významným krokem k úspěchu. Je potřeba objektivně zvážit své schopnosti, a zda školu budu zvládat i v budoucnu, vzhledem k vyučovaným předmětům. Díky tomu, že žáci mohou podávat přihlášku na dvě školy, mohou u jedné zariskovat, nicméně škola druhá by měla být vybrána tak, aby byla slušná šance, že budu přijat. Řešit druhé kolo a vybírat z omezeného výběru škol totiž bývá velmi nepříjemné. 

Příprava na přijímací testy

Na většinu středních škol musí žáci absolvovat tzv. jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z českého jazyka a literatury a matematiky. Některé školy k tomu ještě přidávají pohovor či vlastní test. 

Příprava na zkoušky musí být dlouhodobá a kontinuální. Pro tento účel se žákům již od začátku školního roku přidává extra hodina českého jazyka a matematiky, kde se seznamují se strukturou testu a typy jednotlivých úloh. Vyučující těchto dvou předmětů by se měl dobře orientovat v tom, jaké jevy se v testech objevují a částečně tomu přizpůsobovat výuku.

Máme intenzivní studijní soustředění
V naší škole máme navíc velmi užitečný nástroj k přípravě na zkoušky, pojmenovaný jako „studijní soustředění“. Na studijní soustředění jezdíme mimo školu v délce čtyř dnů a je zaměřeno na intenzivní studium českého jazyka a matematiky. Výuka probíhá s dostatečnými přestávkami od 8:30 do 18:00, přičemž jeho největší přínos shledávají samotní žáci, jak plyne z jejich zpětných vazeb po každém soustředění. Drilují zde učivo z minulých let, automatizují si postupy při řešení jednotlivých úloh a získávají větší jistotu. Takové soustředění minulý rok žáci osmých a devátých tříd absolvovali celkem třikrát.

Měsíc před termínem trénujeme testy
Zhruba měsíc před samotnými přijímačkami již žáci trénují primárně jen samotné testy, na čas a různou náročnost. Po každém testu probíhá společný rozbor, kde si ukazujeme metody efektivních řešení, jak si test rozvrhnout a kde získat časovou úsporu. Žáci sami sledují, jak se zlepšují a roste v nich sebevědomí, což je nesmírně důležité. Vědomí toho, že jsem dobře připraven a udělal maximum, přispívá k odbourávání stresu při samotných zkouškách, protože přílišné obavy mohou vést ke zbytečným chybám.

základní škola basic praha

Jak naši absolventi dopadli?

Jsme velmi rádi, že se minulý školní rok všichni žáci dostali již v prvním kole přijímacího řízení. Jeden žák byl přijat na průměr, další žák na základě osobního pohovoru. Zbytek žáků absolvoval jednotnou přijímací zkoušku. Z maximálních padesáti bodů, které lze získat z každého testu zvlášť, hned tři žáci dosáhli zisku přes čtyřicet bodů z jednotlivých tesů a další dva přes třicet, což je opravdu dobrý výsledek. 

Naši absolventi tak budou studovat např. na průmyslových školách, obchodních akademiích, ale také prestižních pražských gymnáziích. Jsme přesvědčení, že na středních školách uspějí a budou nám dělat dobré jméno i v příštích letech.

Ondřej Pražák
Zástupce ředitelky školy

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů